Privacy beleid

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Online Classic World, gevestigd te Deurne aan Vuurijzer 5.

Online Classic World vindt het erg belangrijk uw privacy

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Online Classic World verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord);
 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens en e-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Identiteitsnummer;
 • BTW nummer/nummer KVK

 

Mogelijkerwijs andere gegevens ter verbetering van de bedrijfsvoering.

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • Op de hoogte houden van betrokkenen d.m.v. verzenden van nieuwsbrief en/of brochure;
 • Werving en selectie nieuwe klanten;
 • Beveiliging en optimalisering van de website;
 • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Online Classic World verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag toestemming, uitvoering overeenkomst en wettelijke verplichting.

 

Artikel 4. Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan jou te leveren. Online Classic World bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Online Classic World bewaart uw gegevens alleen totdat de betrokken partijen hun account opzeggen en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun account te verwijderen of de gegevens binnen het account te wijzigen.

 

Artikel 5. Delen met derden

Online Classic World verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Classic World blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan, verwerken of onze applicatie te onderhouden.

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze applicatie doorgeven aan door ons ingeschakelde ICT-dienstverleners, die het gebruik analyseren zodat wij daarmee onze diensten kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld om de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten, of te bekijken welke onderdelen vaak of juist minder vaak gebruikt worden.

 

Artikel 6. Beveiliging

Online Classic World neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Online Classic World. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Online Classic World te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Artikel 8. Cookies

Online Classic World gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk. Wij gebruiken cookies voor:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van potentiële klanten;
 • het optimaliseren van onze diensten.

Wij bieden permanente cookies aan om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Artikel 9. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals bij registratie op de website. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen.

 

Artikel 10. Wijzigingen

Online Classic World kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd Contactgegevens Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 

Online Classic World
Vuurijzer 5
5753 SV Deurne
E-mailadres: info[at]onlineclassicworld.com